HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014

ผู้บริหาร

นายสมชาติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 เป็นอย่างไร
สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
     ปานกลาง

เว็บไซต์คณะครู

ผลงานโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือราชการด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

Test Get download
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล( ลงวันที่ : 15 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 74 ) โดย passadusp1 0 Bytes 17 เอกสารรายละเอียด
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ( ลงวันที่ : 15 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 54 ) โดย passadusp1 0 Bytes 18 เอกสารรายละเอียด
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สพป.สมุทรปรกาาร เขต 1( ลงวันที่ : 15 / พ.ค. / 2558 || อ่าน : 108 ) โดย passadusp1 0 Bytes 16 เอกสารรายละเอียด
4 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์( ลงวันที่ : 5 / มี.ค. / 2558 || อ่าน : 229 ) โดย passadusp1 94.77 KBs 103 เอกสารรายละเอียด
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( ลงวันที่ : 19 / ม.ค. / 2558 || อ่าน : 318 ) โดย passadusp1 0 Bytes 85 เอกสารรายละเอียด
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 280 ) โดย passadusp1 17.84 KBs 175 เอกสารรายละเอียด
7 แบบสอบราคาจ้าง (วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป)( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2557 || อ่าน : 965 ) โดย passadusp1 0 Bytes 171 เอกสารรายละเอียด
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอรืสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)( ลงวันที่ : 1 / ก.ค. / 2557 || อ่าน : 645 ) โดย passadusp1 0 Bytes 313 เอกสารรายละเอียด
9 ประกาศขายทอดตลาด อาคารโรงอาหารทรงจั่ว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก( ลงวันที่ : 19 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 572 ) โดย passadusp1 77.54 KBs 458 เอกสารรายละเอียด
10 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ( ลงวันที่ : 28 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 1129 ) โดย passadusp1 94.09 KBs 644 เอกสารรายละเอียด
11 คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557( ลงวันที่ : 10 / ม.ค. / 2557 || อ่าน : 959 ) โดย kspspn1 2.56 MBs 764 เอกสารรายละเอียด
12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์( ลงวันที่ : 27 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1191 ) โดย person 679.6 KBs 743 เอกสารแนบ
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1282 ) โดย person 556.37 KBs 717 เอกสารแนบ
14 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1326 ) โดย person 634.91 KBs 776 เอกสารแนบ
15 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 811 ) โดย zasswat 63.55 KBs 532 เอกสารรายละเอียด
16 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 2579 ) โดย person 1020.58 KBs 1042 เอกสารแนบ
17 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1037 ) โดย person 1.89 MBs 659 เอกสารแนบ
18 ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1131 ) โดย kspspn1 3.29 MBs 703 เอกสารรายละเอียด
19 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556( ลงวันที่ : 11 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 910 ) โดย kspspn1 636.62 KBs 677 เอกสารรายละเอียด
20 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ( ลงวันที่ : 2 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 976 ) โดย person 993.76 KBs 627 เอกสารแนบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>