HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014

ผู้บริหาร

นายสมชาติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 เป็นอย่างไร
สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
     ปานกลาง

เว็บไซต์คณะครู

ผลงานโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือราชการด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

Test Get download
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ( ลงวันที่ : 28 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 341 ) โดย passadusp1 94.09 KBs 157 เอกสารรายละเอียด
2 คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557( ลงวันที่ : 10 / ม.ค. / 2557 || อ่าน : 313 ) โดย kspspn1 2.56 MBs 333 เอกสารรายละเอียด
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์( ลงวันที่ : 27 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 343 ) โดย person 679.6 KBs 254 เอกสารแนบ
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 360 ) โดย person 556.37 KBs 279 เอกสารแนบ
5 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 360 ) โดย person 634.91 KBs 260 เอกสารแนบ
6 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 222 ) โดย zasswat 63.55 KBs 170 เอกสารรายละเอียด
7 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 774 ) โดย person 1020.58 KBs 409 เอกสารแนบ
8 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 275 ) โดย person 1.89 MBs 222 เอกสารแนบ
9 ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 501 ) โดย kspspn1 3.29 MBs 270 เอกสารรายละเอียด
10 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556( ลงวันที่ : 11 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 366 ) โดย kspspn1 636.62 KBs 277 เอกสารรายละเอียด
11 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ( ลงวันที่ : 2 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 370 ) โดย person 993.76 KBs 259 เอกสารแนบ
12 สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556 เ( ลงวันที่ : 28 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 311 ) โดย kspspn1 1.45 MBs 181 เอกสารรายละเอียด
13 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 315 ) โดย person 210.1 KBs 212 เอกสารแนบ
14 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 447 ) โดย person 178.53 KBs 292 เอกสารแนบ
15 บัญชีผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 30 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 1298 ) โดย person 550.75 KBs 966 เอกสารแนบ
16 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม( ลงวันที่ : 28 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 981 ) โดย zasswat 167.72 KBs 240 เอกสารรายละเอียด
17 ดาวน์โหลดคู่มือกรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง( ลงวันที่ : 17 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 345 ) โดย policy 3.93 MBs 300 เอกสารรายละเอียด
18 คูมือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา( ลงวันที่ : 17 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 350 ) โดย policy 5.96 MBs 281 เอกสารรายละเอียด
19 แบบจัดซื้อวิธีตกลงราคา ( ลงวันที่ : 25 / ก.ย. / 2556 || อ่าน : 453 ) โดย zasswat 277 KBs 791 เอกสารรายละเอียด
20 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556( ลงวันที่ : 19 / ก.ย. / 2556 || อ่าน : 552 ) โดย kspspn1 495.28 KBs 342 เอกสารรายละเอียด


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>