HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014

ผู้บริหาร

นายสมชาติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 เป็นอย่างไร
สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
     ปานกลาง

เว็บไซต์คณะครู

ผลงานโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือราชการด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

Test Get download
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2557 || อ่าน : 21 ) โดย passadusp1 17.84 KBs 12 เอกสารรายละเอียด
2 แบบสอบราคาจ้าง (วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป)( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2557 || อ่าน : 334 ) โดย passadusp1 0 Bytes 48 เอกสารรายละเอียด
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอรืสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)( ลงวันที่ : 1 / ก.ค. / 2557 || อ่าน : 376 ) โดย passadusp1 0 Bytes 172 เอกสารรายละเอียด
4 ประกาศขายทอดตลาด อาคารโรงอาหารทรงจั่ว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก( ลงวันที่ : 19 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 321 ) โดย passadusp1 77.54 KBs 279 เอกสารรายละเอียด
5 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ( ลงวันที่ : 28 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 831 ) โดย passadusp1 94.09 KBs 479 เอกสารรายละเอียด
6 คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557( ลงวันที่ : 10 / ม.ค. / 2557 || อ่าน : 723 ) โดย kspspn1 2.56 MBs 642 เอกสารรายละเอียด
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์( ลงวันที่ : 27 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 816 ) โดย person 679.6 KBs 569 เอกสารแนบ
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 860 ) โดย person 556.37 KBs 552 เอกสารแนบ
9 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 849 ) โดย person 634.91 KBs 555 เอกสารแนบ
10 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 573 ) โดย zasswat 63.55 KBs 400 เอกสารรายละเอียด
11 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1510 ) โดย person 1020.58 KBs 738 เอกสารแนบ
12 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 690 ) โดย person 1.89 MBs 480 เอกสารแนบ
13 ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 890 ) โดย kspspn1 3.29 MBs 528 เอกสารรายละเอียด
14 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556( ลงวันที่ : 11 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 727 ) โดย kspspn1 636.62 KBs 543 เอกสารรายละเอียด
15 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ( ลงวันที่ : 2 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 818 ) โดย person 993.76 KBs 494 เอกสารแนบ
16 สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556 เ( ลงวันที่ : 28 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 621 ) โดย kspspn1 1.45 MBs 406 เอกสารรายละเอียด
17 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 789 ) โดย person 210.1 KBs 427 เอกสารแนบ
18 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 922 ) โดย person 178.53 KBs 549 เอกสารแนบ
19 บัญชีผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 30 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 1646 ) โดย person 550.75 KBs 1252 เอกสารแนบ
20 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม( ลงวันที่ : 28 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 2032 ) โดย zasswat 167.72 KBs 615 เอกสารรายละเอียด


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>