HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014

ผู้บริหาร

นายสมชาติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 เป็นอย่างไร
สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
     ปานกลาง

เว็บไซต์คณะครู

ผลงานโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือราชการด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

Test Get download
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอรืสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)( ลงวันที่ : 1 / ก.ค. / 2557 || อ่าน : 324 ) โดย passadusp1 0 Bytes 151 เอกสารรายละเอียด
2 ประกาศขายทอดตลาด อาคารโรงอาหารทรงจั่ว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก( ลงวันที่ : 19 / มิ.ย. / 2557 || อ่าน : 287 ) โดย passadusp1 77.54 KBs 254 เอกสารรายละเอียด
3 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ( ลงวันที่ : 28 / ก.พ. / 2557 || อ่าน : 792 ) โดย passadusp1 94.09 KBs 462 เอกสารรายละเอียด
4 คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557( ลงวันที่ : 10 / ม.ค. / 2557 || อ่าน : 695 ) โดย kspspn1 2.56 MBs 615 เอกสารรายละเอียด
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์( ลงวันที่ : 27 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 779 ) โดย person 679.6 KBs 549 เอกสารแนบ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( ลงวันที่ : 18 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 810 ) โดย person 556.37 KBs 524 เอกสารแนบ
7 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 812 ) โดย person 634.91 KBs 526 เอกสารแนบ
8 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 541 ) โดย zasswat 63.55 KBs 378 เอกสารรายละเอียด
9 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 1449 ) โดย person 1020.58 KBs 701 เอกสารแนบ
10 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 654 ) โดย person 1.89 MBs 461 เอกสารแนบ
11 ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557( ลงวันที่ : 12 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 866 ) โดย kspspn1 3.29 MBs 503 เอกสารรายละเอียด
12 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556( ลงวันที่ : 11 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 695 ) โดย kspspn1 636.62 KBs 523 เอกสารรายละเอียด
13 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ( ลงวันที่ : 2 / ธ.ค. / 2556 || อ่าน : 792 ) โดย person 993.76 KBs 475 เอกสารแนบ
14 สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556 เ( ลงวันที่ : 28 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 603 ) โดย kspspn1 1.45 MBs 386 เอกสารรายละเอียด
15 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 757 ) โดย person 210.1 KBs 412 เอกสารแนบ
16 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ( ลงวันที่ : 27 / พ.ย. / 2556 || อ่าน : 880 ) โดย person 178.53 KBs 526 เอกสารแนบ
17 บัญชีผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 30 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 1633 ) โดย person 550.75 KBs 1229 เอกสารแนบ
18 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม( ลงวันที่ : 28 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 1837 ) โดย zasswat 167.72 KBs 576 เอกสารรายละเอียด
19 ดาวน์โหลดคู่มือกรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง( ลงวันที่ : 17 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 575 ) โดย policy 3.93 MBs 514 เอกสารรายละเอียด
20 คูมือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา( ลงวันที่ : 17 / ต.ค. / 2556 || อ่าน : 587 ) โดย policy 5.96 MBs 498 เอกสารรายละเอียด


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>